Algemene voorwaarden
Bike Test Center

Algemene Voorwaarden Shimano Experience Center

Shimano Experience Center is onderdeel van Shimano Europe B.V. (hierna: “Shimano”) bij de Kamer van Koophandel geregistreerd onder nummer 08076068. Indien u een fiets (mtb/race/e-bike) huurt van Shimano dient u akkoord te zijn met de volgende voorwaarden:

Ontvangst

 • De huurder kan de fietsen ophalen binnen de door hem/haar gehuurde dag of dagdelen.
 • De dagdelen lopen op maandag t/m vrijdag van 09:30 – 16:30 en zaterdag en zondag van 09:00 – 16:30.
 • De fietsen blijven voor u beschikbaar gedurende de door u gereserveerde dagdelen;
 • De huurder wordt geacht de gehuurde fiets in goede staat te hebben ontvangen. Indien er duidelijk zichtbare gebreken zijn, dient dit bij ontvangst te worden gemeld;

Prijs

 • Prijzen en bedragen vermeld in offertes en overeenkomsten zijn in Euro’s en inclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald;

Veiligheid

 • Deelname is volledig op eigen risico. De huurder is ten alle tijde verantwoordelijk voor zijn/haar veiligheid. Indien er een begeleider mee gaat, dienen zijn/haar instructies te worden gevolgd. De begeleider is er om u de mooiste weggetjes, fietspaden en plekjes te laten zien, maar kan de (verkeers)veiligheid niet waarborgen.
 • Deelname is enkel toegestaan bij goede gezondheid. De begeleider of Shimano kan op geen enkele manier verantwoordelijk gesteld worden voor lichamelijk letsel en/of materiele schade geleden door een of meer deelnemers of derden welke ontstaan in verband met het gebruik van de fietsen;
 • Het is verplicht om tijdens het fietsen met een mountainbike of racefiets een helm te dragen. Bij een elektrische fiets is het aanbevolen om een helm te dragen;
 • Iedere huurder is verantwoordelijk voor zichzelf (incl. bagage) en zijn/haar gedrag in het verkeer;
 • Het karakter van een begeleidde tocht is geen wedstrijd, maar een tour-rit. De begeleider kan, als een groep door snelheidsverschillen uit elkaar valt, niet overal tegelijk zijn en deze kan hiervoor dan ook niet verantwoordelijk gehouden worden;
 • De begeleider zal, voor zover mogelijk, de snelheid aanpassen aan de langzaamste deelnemer in de groep;

Gebruik

 • Verkeersregels dienen altijd te worden gevolgd, let op dat in het buitenland andere regels kunnen gelden;
 • Bekeuringen zijn altijd voor de huurder, inclusief maar niet beperkt tot rijden zonder verlichting;
 • De huurder zal zorgvuldig omgaan met de gehuurde fiets;
 • De huurder dient de fiets altijd in het oog te houden en mag de fiets niet onbeheerd achterlaten;
 • Indien er zich mechanische problemen voordoen dient er contact te worden opgenomen met het telefoonnummer: 06 13645015
 • Huurder mag alleen zelf gebruik maken van de fiets en onder geen beding derden de fiets laten gebruiken;
 • Vervoer van de fietsen door de huurder is niet toegestaan;

Aansprakelijkheid

 • De gehuurde fiets is niet verzekerd tegen diefstal en/of schade;
 • Als onderdeel van de fietshuur wordt het eigen risico in verband met schade toegebracht aan de gehuurde fiets en toebehoren beperkt tot € 400. De beperking van het eigen risico is niet van toepassing op schade ontstaan door het niet naleven van (verkeers)regels of door bewuste roekeloosheid of opzet;
 • Bij verlies van de gehuurde fiets (waaronder diefstal) is de huurder aansprakelijk voor de dagwaarde van de fiets, huurprijs daarbij niet inbegrepen;
 • De huurder draagt volledig de wettelijke aansprakelijkheid voor de schade die aan derden wordt toegebracht;

Overig

 • Bij elke voortijdige inlevering blijft de volle huur gelden;
 • Bij inlevering ná de overeengekomen inleverdatum zal de verhuurder voor elk dagdeel dat de fiets later dan overeengekomen wordt teruggebracht, de volle huur in rekening gebracht;
 • De huur van een fiets kunt u tot uiterlijk 72 uur vóór start huurperiode kosteloos annuleren.
 • In geval van calamiteiten dient u te bellen met 06 13645015;
 • Voor zover in het kader van het uitvoeren van de werkzaamheden Persoonsgegevens worden verwerkt, zullen deze Persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt en overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
 • Technische en organisatorische maatregelen zullen worden getroffen om de Persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking, daarbij rekening houdend met de stand van de techniek en de aard van de verwerking.