Corona
Maatregelen
Het Shimano Experience Center & Shimano Event Center geeft de hoogste prioriteit aan de gezondheid, veiligheid en het welzijn van onze gasten en medewerkers.

Wij verzoeken je onderstaande regels op te volgen:

 • Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: verkoudheid, loopneus, keelpijn, lichte hoest, koorts (vanaf 38 °C). Je kunt pas weer naar buiten wanneer je 24 uur geen klachten meer hebt. 
 • Er zijn speciale looproutes en wachtlijnen aangebracht in het Shimano Experience Center
 • Blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf 38 °C) en/of benauwdheidsklachten. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag weer naar buiten worden gegaan. 
 • Bekijk welke regels gelden voor het naar binnen gaan of check onze website. 
 • Voor groepsboekingen en evenementen geldt; Kom op de afgesproken tijd, groepen mogen maximaal 5 minuten voor de afgesproken tijd aankomen. 
 • Ga voorafgaand aan de afspraak/het bezoek thuis naar het toilet. Om zo de toiletbezoeken te beperken. 
 • Was voorafgaand aan de afspraak/het bezoek de handen met water en zeep, minimaal 20 seconden. 
 • Bezoekers komen niet in de werkplaats, tenzij er dringende redenen zijn.  
 • Volg altijd de aanwijzingen van het personeel op. 
 • Schud geen handen. 
 • Houd 1,5 meter afstand. 
 • Betaal indien mogelijk liefst met pin of contactloos (pin of mobiel).
 • Het Shimano Experience Center en de event-/ vergaderruimtes zijn allemaal 1,5 meter proof ingericht. Het is verboden om te schuiven met meubilair. 
 • In het Experience Center en het Event Center is desinfectiemiddel aanwezig, de gasten/deelnemers worden verplicht om bij binnenkomst van de zaal hun handen met desinfectiemiddel te reinigen. 
 • De toiletruimtes, deurklinken, trapleuningen, liftknoppen e.d. worden extra schoongemaakt.
 • De zalen worden voor iedere vergadering of activiteit gedesinfecteerd.
 • De zalen op de eerste etage zijn zowel per lift als per trap te bereiken. Voor de lift geldt dat er maximaal twee personen tegelijk van de lift gebruik mogen maken.
 • Voor events en groepsboekingen geldt dat de lunch in de vorm van een lunchpakket op het afgesproken tijdstip zal bezorgd worden in of naast de zaal. Wij zullen in samenspraak met jou de lunchtijd bepalen en ervoor zorgen dat jullie niet gelijktijdig lunchen als naastgelegen zalen. Hiermee voorkomen we dat de gasten/deelnemers van naastgelegen zalen elkaar tegenkomen. Hetzelfde geldt voor het serveren van koffie en thee.